serveis
19-02-2020 #223

CASSA informarà de les avaries al seu web i per SMS als mòbils

L'Ajuntament i CASSA han presentat les noves eines per potenciar la informació del servei d'aigües al municipi, gràcies a la implantació d'un nou software integral de gestió del servei que ha desenvolupat el personal de la companyia d'aigües: el SIGEA.

Aquest programa, que integra quatre mòduls bàsics i que permet als tècnics i operaris de CASSA conèixer en temps real tot tipus d'informació i incidències en la xarxa de distribució, obre també la companyia a la ciutadania, oferint informació d'utilitat en l'entorn digital.

Aquest nou sistema permet, també, enviar notificacions als clients via SMS. Es tracta d'avisos no comercials, és a dir, CASSA no enviarà cap informació tret de les avaries a la xarxa d'aigua que afectin el domicili del client. A més, en cas d'avaria, el l SIGEA ajudarà els tècnics a minimitzar l'afectació del tall als clients.

Els veïns i veïnes que estiguin interessats poden donar-se d'alta al servei gratuït de notificacions, via SMS, al mateix web de CASSA.

El nou portal web de la companyia informa en temps real de totes les avaries produides i de la previsió de restabliment del servei, així com de les obres programades de millora a la xarxa d'aigües municipal.

comparteix la notícia...