serveis
17-07-2020 #228

Una enquesta per valorar i millorar el Servei d'Atenció Ciutadana

L'Ajuntament ha posat en marxa una enquesta on demana als veïns i veïnes de Palau-solità i Plegamans la seva opinió sobre el funcionament de les OAC, amb l'objectiu de poder millorar el Servei d'Atenció Ciutadana.

El qüestionari anònim es pot emplenar des del passat 6 de juliol i fins el 31 de juliol online, o bé presencialment, emplenant la butlleta i dipositant-la a les urnes que hi haurà ubicades en les oficines municipals.

D'aquesta manera es podran conèixer les expectatives i necessitats, i aquells aspectes de la prestació del servei que les persones usuàries considerin importants i aquells que s'han de millorar.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins la transformació de les OAC en les noves Oficines d'Assistència en Matèria de Registres [OAMR], des d'on s'atendrà i orientarà les demandes d'informació i gestió dels veïns i veïnes a través del canal preferit, ja sigui presencial, telefònic o telemàtic.

Gràcies a les aportacions de l'enquesta es podran definir també els compromisos de qualitat de la Carta de Serveis de les OAMR que s'està elaborant amb el suport de la Diputació de Barcelona, i on quedaran recollits tots els serveis que presten les oficines.

La Carta de Serveis és el document públic a través dels quals les administracions informen als seus usuaris i a la ciutadania en general dels serveis que presten i dels compromisos de qualitat que assumeixen respecte d'aquests serveis; per tant, són documents que formalitzen el que els usuaris poden esperar dels serveis públics i asseguren l'efectivitat dels seus drets, així com la millora dels serveis que reben.

La Carta de Serveis té com a finalitat:

  • Apropar l'Ajuntament als ciutadans.
  • Informar els ciutadans sobre els serveis presta l'OAC.
  • Expressar l'esforç de l'Ajuntament per a la millora d'aquest servei municipal.
  • Establir un nivell adequat de qualitat del servei i controlar el seu manteniment.
  • Possibilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis municipals

Podeu emplenar l'enquesta del 6 al 31 de juliol en el aquest enllaç: https://forms.gle/13hb5HKtXsnXzUZo6.

comparteix la notícia...