política
17-07-2020 #228

Aprovació de la Biblioteca i adhesió a l'AMAP, plats forts de l'últim Ple ordinari de juny

El passat dijous 25 de juny, a quarts de 7 de la tarda, el dia que oficialment li toca, es va celebrar el Ple ordinari de juny, també, com els anteriors, per videoconferència LocalRetMeet. Només hi van assistir in situ al saló de plens, l'alcalde, Oriol Lozano i la secretària de l'Ajuntament, seguint totes les normes de seguretat. La resta de regidors i regidores del consistori, tant del govern com de l'oposició, es van connectar virtualment per poder seguir el desenvolupament del Ple, encara que aquesta vegada, amb molts problemes tècnics de connexió.

Cal destacar d'entre els punts de l'ordre del dia, l'aprovació dels projecte executiu de la nova Biblioteca i Arxiu Municipals —veure pàgines 2-3 d'aquesta revista—, i l'adhesió de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública [AMAP].

A més, els grups municipal de Ciutadans i PSC-CP van tornar a presentar mocions, encara que el PSC les va retirar amb motiu d'un acord de la Junta de Portaveus on es va decidir no portar mocions al Ple fins que no es constitueixi la Taula de Reconstrucció per la Covid-19. Malgrat tot, C's va presentar les seves, fet que va provocar una petita tensió entre el portaveu de C's, Andrés Martínez, i l'alcalde, ja que Lozano al·legà que Ciutadans no ha complert el pacte de no presentar mocions partidistes segons l'acord,


L'ordre del dia

#1. Aprovació de l'acta de la sessió del ple de data 27 de maig de 2020; sent aprovat per unanimitat.

#2. Aprovació posada a disposició del solar destinat a l'ampliació del pati de l'escola CEIP Palau al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; porció de terreny amb una superfície de 2.584m2, procedent del Manso i Heredat Padró, anomenada Camp i Bosc del Molí; punt també aprovat per unanimitat.

#3. Aprovació del projecte executiu de la Biblioteca Municipal i Arxiu Municipal a Palau-solità i Plegamans.

Per fi, després de molts entrebancs, sembla ser que el projecte de la nova Biblioteca Municipal tirarà endavant, després de sometre'l a exposició pública per a possibles al·legacions fins al dia 4 de setembre. El punt va ser aprovat per majoria, amb l'abstenció de C's. Tanmateix, però, tant C's com Primàries van argumentar que el pressupost inicial s'havia incrementat molt.

#4. Aprovació de l'establiment del preu públic per a la prestació del servei d'Escola Bressol de Palau-solità i Plegamans.

Fins ara, el preu del menú diari de menjador estava establert pels AFA. A partir d'ara, el marcarà l'Ajuntament, com a públic, a l'espera de les empreses per a licitació. Preu establert per menú: 6,20 euros. Aquest punt també va se aprovat per unanimitat.

#5. Sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l'Avinguda Catalunya de bonificació de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres liquidat amb motiu de les obres de rehabilitació de la façana posterior, parets mitgeres, patis interiors i coberta en l'edifici plurifamiliar situat a l'Avinguda Catalunya [exp. 2019/9128]; aprovat per unanimitat.

#6. Informe d'intervenció trimestral respecte del pagament de factures primer trimestre de 2020; similar al trimestre anterior. Es compleixen els requisits marcats per llei. Estan fent els pagaments a termini de 20 dies.

#7. Aprovació de l'adhesió de l'ajuntament de palau-solità i plegamans a l'Associació de Municipis i entitats per l'Aigua Pública [AMAP].

Segons va argumentar el regidor Sergi Plaza, mentre que a la meitat del territori espanyol i a quasi tota Europa el subministrament de l'aigua és un servei públic, a Palau i a d'altres punts de Catalunya, el servei és gestionat per empreses privades on sempre hi ha una part lucrativa. El contracte amb CASSA finalitza l'any 2022. Per això volen encaminar-se a que la futura gestió sigui pública, començant per l'adhesió a l'AMAP —veure notícia annexa—. En aquest punt, el PSC no estava gaire d'acord ja que l'actual sistema ja és públic, encara que externalitzat amb una empresa privada. Tot i així, l'Ajuntament demanarà a la Diputació un pla de viabilitat. Aquest punt va ser aprovat per majoria, amb l'abstenció del PSC.

#8. Ratificar la resolució d'esmena error material en el lot 3 de l'exp. de contractació 2019/34-8784 serveis de recollida de residus, neteja viària, gestió de la deixalleria i recollida de fibrociment a la via pública i al medi natural al municipal de Palau. Degut a un petit error en una xifra corresponent a l'anterior licitador i no a l'actual. Punt aprovat per unanimitat.

#9. Aprovació nom de l'Escola Municipal d'Adults de Palau-solità i Plegamans; aprovat per unanimitat, amb el nou nom de Escola Municipal de Persones Adultes AULEDA [EMPA Auleda].


Mocions

#10. Moció del grup Ciutadans, per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i la reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisis del Covid-19.

Com a argumentari, el portaveu de C's ha al·legat que serà molt difícil la conciliació laboral, sobretot, amb les mares; per això demanen acords a la Generalitat. Aquesta moció va ser rebutjada, amb l'abstenció de Primàries i el rebuig del grup de govern. Majoritàriament, encara que a favor de la de la conciliació laboral i de la bretxa salarial, no ho estan amb l'exposició, que la van trobar oportunista i partidista.

#11. Moció del grup Ciutadans, contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d'Espanya. Amb l'exposició que va fer el portaveu de C's, dient que «encara que hi hagi rebrots, l'estat no es planteja la nova paralització del país, ja que no es pot assumir econòmicament tal fet, i per això sol·liciten no fer servir el romanent dels ajuntaments ja que són necessaris per a fer ajuts a la ciutadania», no tothom hi va estar d'acord, amb l'exposició, però sí amb el concepte; fins i tot, el PSC hi va estar a favor: «els diners dels ajuntaments els han de gestionar els ajuntaments», segons Sanabria, anant així inclús en «contra» del seu partit al govern central, i estant d'acord amb la modificació del finançament dels ajuntaments. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

#12, 13 i 14. Mocions del grup PSC-CP, proposta de mesures que permetin abordar la bretxa digital; a favor d'un estiu educador municipal; i demanar a la Generalitat que aixequi la suspensió d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual; que van ser retirades, tal com hem comentat l començament.

Com a propostes d'urgència, no n'hi va haver cap.

comparteix la notícia...