política
15-11-2019 #220

Pujada de tensió al final del Ple ordinari del 30 d’octubre, tot i el caràcter moderat de la jornada

220-pujada-de-tensio-al-ple-d-octubre-1573799961
Moments previs al començament del Ple d’octubre.

La sessió plenària del passat 30 d’octubre, avançada 24 hores per la vigília de Tots Sants, va acabar amb una pujada de temperatura entre part del públic assistent i el govern, malgrat la normalitat desenvolupada en el decurs de tota la jornada.

El Ple va començar amb dues absències, la de la regidora del Grup municipal del PSC-CP, Carme Sanz, per renúncia aprovada al ple anterior; i la de la regidora del Grup municipal Primàries, Núria Solà, per coincidència amb la jornada de constitució de Càrrecs Electes de l’Assemblea.

Punts de l’ordre del dia

La jornada va començar amb l’aprovació de les sessions del ple del 26 de setembre, del 15 i del 21 d’octubre, sent aprovades per unanimitat.

El punt sobre la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020, aprovat per majoria i amb el rebuig dels grups de l’oposició, en contra de la pujada de les taxes.

La modificació de crèdits núm. 7 per a la senyalització de la via pública i per l’enllumenat públic, i la modificació del preu públic per a la prestació d’activitats esportives promogudes per l’Ajuntament, van ser aprovades per majoria, amb l’abstenció del grup PSC-CP. Les activitats esportives inclouran la col·locació d’una pista de gel sintètic, a la porxada a les festes nadalenques.

Dos punts més, retirats de l’ordre del dia; l’aprovació del text refós del pla especial de les zones afectades per un esdeveniment de subsidència [la falla] en el terme municipal de Palau-solità i Plegamans —fins el proper ple al novembre—; i la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística municipal [POUM] de les zones incloses a l’illa delimitada pels carrers Mercaders, Santa Margarida de Boada Vell, av. Camí Reial, ronda Boada Vell i a carrer Metal·lúrgia.

Aprovats per unanimitat també, el pla local de seguretat viària 2019-2022; la xifra de població data referència 1 de gener de 2019, que puja a 14.771 habitants; la correcció d’errors materials del plec de clàusules administratives particulars que regulen la contractació dels serveis de recollida de residus, neteja viària, deixalleria i recollida de fibrociment, per al 2020; el nomenament del representant de la corporació davant òrgan supramunicipal Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya [XATIC], el regidor de JxP, Ovidi Popescu; i el nomenament dels representants en el Consell Assessor del Comerç i del Consum.

Les mocions

De la totalitat de les mocions presentades per a aquesta sessió, 5 en concret, 3 van ser rebutjades i 2 van ser aprovades per unanimitat.

Les aprovades; la moció dels grups municipals del PSC-CP i Cs, i a la que s’hi van sumar ERC i JxP amb algunes esmenes, sobre la problemàtica dels porcs senglars a Palau-solità i Plegamans i a la província de Barcelona; i la del grup municipal PSC-CP amb motiu del Dia Internacional dels Estudiants.

Les rebutjades; la del grup municipal PSC-CP a favor de revertir la greu situació financera de les universitats públiques del nostre país; la del grup Cs de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia; i la del grup PSC-CP sobre la declaració d’emergència climàtica i ambiental a la vila de Palau-solità i Plegamans —aquesta última, tot i estant d’acord amb la qüestió, però no amb les formes, l’equip de govern va votar en contra—.

Propostes d’urgència, precs i preguntes

Tots les grups van formular algunes propostes i preguntes, algunes amb resposta, d’altres, sense resposta o ajornades per a més endavant. El moment àlgid del vespre el van protagonitzar membres de l’associació veïnal de Can Cortès, una picabaralla amb el govern, queixant-se sobre la manca de respostes per part de l’Ajuntament sobre les 15 instàncies presentades des del mes de maig; les medicions de soroll i la suspensió dels seus límits d’emissió durant la festa major, els embassaments de l’aigua quan plou, les vuit cases mitjaneres, i la del doble sentit del carrer Folch i Torres, entre d’altres. El govern, els van convocar a una reunió el proper 18 de novembre.

comparteix la notícia...