serveis

17-04-2020 #225

L'Ajuntament amplia en 300.000 euros les partides de Serveis Socials per ajudar a les famílies més vulnerables durant el Coronavirus

El passat 27 de març, l'Ajuntament va prendre mesures extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social derivat de l'estat d'alerta per la COVID-19 ampliant amb 300.000 euros la dotació econòmica de les partides del pressupost municipal destinades a garantir els ingressos suficients a les famílies, i per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques que, posteriorment, al Ple ordinari telemàtic, va ser aprovada per unanimitat com a proposta d'urgència.

Davant de la situació d'emergència actual, la llei permet destinar a l'exercici de l'any 2020 el superàvit que va generar l'Ajuntament al 2019 per finançar despeses en Serveis Socials i promoció social.

Les noves mesures dels Serveis Socials

 • S'incrementarà la partida de serveis socials en 300.000 euros en els següents conceptes:
 • Ajuts d'urgència: 220.000 €.
 • Serveis d'allotjament - habitatge: 15.000 €.
 • Productes de primera necessitat i aliments: 15.000 €.
 • Equips de protecció individual i material de protecció: 10.000 €.
 • Contractació de personal de serveis socials: 40.000 €.

Entrega d'aliments

L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament ha doblat l'entrega d'aliments a les 20 famílies més vulnerables de la vila.

També s'ha donat una prestació d'emergència de 60€ a 41 famílies per a la compra d'aliments frescos.

Servei d'aigües

El Govern de la Generalitat ha aprovat una sèrie de bonificacions en el cànon de l'aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut.

 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos [abril i maig].
 • Reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques [petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms].

D'altra banda també existeix la possibilitat d'aplicar una altra bonificació per a famílies amb tots els seus membres en situació d'atur, per a persones perceptores de pensions mínimes contributives, per a col·lectius d'especial protecció i per a persones en risc d'exclusió residencial.

 • serveis socials
 • serveis
 • notícies
 • palau-solità i plegamans
 • l'alzina

comparteix la notícia...