política

14-05-2020 #226

Propostes de Palau en Comú per garantir que els infants puguin seguir i acabar el curs amb absoluta normalitat

«L'Educació, un dret universal, ara més que mai... tu ets el nostre demà, ens ajudes a atansar-lo».

Així comença l'últim comunicat de Palau en Comú per garantir que els infants puguin seguir i acabar el curs amb absoluta normalitat, enviat a la nostra redacció a finals d'abril.

Palau en Comú considera que, en la situació actual de confinament, i amb la confirmació de què el curs escolar 2019-2020 es reinicia sense els centres oberts, calen mesures excepcionals que garanteixin que tots els nens i nenes de Palau-solità i Plegamans d'escoles bressol, infantil, primària, secundaria i batxillerat tinguin les mateixes oportunitats per seguir els continguts que calen aprendre per finalitzar el curs, tot i la distància amb els centres educatius, i independentment de la seva situació familiar.

És per aquest fet que Palau en Comú expressa tot el suport als equips docents i demana un esforç al govern municipal per a què, infants i joves, que no disposin d'eines per dur a terme el curs via telemàtica puguin disposar-ne d'elles al més aviat possible.

La Conselleria, els darrers dies, ha anunciat mesures de tancament del curs 2019-2020 amb garanties, però, una vegada més, l'anunci topa amb la realitat; en aquest cas, hores d'ara, hi ha centres educatius que encara no disposen ni d'ordinadors i/o tabletes, ni tampoc de paquets de connectivitat per lliurar i garantir l'accés al curs, via telemàtica, d'infants i joves sense aquests recursos a casa

Davant aquesta situació Palau en Comú considera que l'Ajuntament hauria de posar recursos per revertir aquest greuge, proposant un pla de xoc que hauria de posar-se en marxa des d'ara, mantenint-se durant l'estiu i continuant el curs vinent.

Segons Palau en Comú, aquest pla de xoc hauria de contenir les següents mesures:

 • Crear una xarxa educativa telemàtica de caràcter municipal, en coordinació amb els serveis socials, per tal de posar en comú i col·lectivitzar els recursos TIC educatius i lluitar amb la bretxa digital.
 • Activar les tasques per a què la implantació d'una xarxa wifi municipal oberta esdevingui una realitat el més aviat possible, entenent el principi de connectivitat com a un dret i com a una obligació per al seguiment del curs, segons el Departament d'Educació.
 • Promoure les comissions socials [CAS] i les comissions d'atenció a la diversitat [CAD], de caràcter setmanal.
 • Establir compareixences setmanals, per part de la Regidoria d'Educació, tal i com es fa amb l'Alcaldia, per informar de les mesures i el seguiment que es fa dels diferents Decrets publicats de manera setmanal per part del Departament d'Educació.
 • Oferir major transparència i acompanyament municipal vers la situació del centre educatiu l'Alzina i les necessitats que en poden generar-s'hi.
 • Informar sobre la situació dels infants i adults amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu [NESE], sobretot, aquells amb certificat CAD, de cara a establir les mesures necessàries per garantir la plena inclusió en aquests moments.
 • Oferir assessorament als centres educatius, per part dels tècnics informàtics del Consistori, per facilitar la digitalització exprés dels centres educatius.
 • Oferir suport als equips directius dels centres educatius d'Escoles Bressol, Infantil i Primària i Secundària i Batxillerat, per part de la tècnica d'educació del Consistori per tal d'establir mesures de tancament del curs 2019-2020 amb garanties.

Aquestes son les propostes de Palau en Comú per donar resposta a la situació que ha creat el confinament, propostes per garantir que tots els nens i nenes del poble puguin seguir i acabar el curs amb absoluta normalitat, independentment de la situació de les seves famílies: propostes que Palau en Comú treballa per a què el govern municipal posi en marxa al més aviat possible.

 • palau en comú
 • política
 • notícies
 • palau-solità i plegamans
 • l'alzina

comparteix la notícia...