política

18-12-2019 #221

L'últim Ple Ordinari de l'any, celebrat el passat 28 de novembre, aprova els pressupostos per a l'any vinent

alt
Els regidors abans del començament del Ple Ordinari de novembre.

Després de la lectura d'uns punts acordats en la primera reunió del tercer Consell d'Infants, celebrada el passat 12 de novembre, referent a projectes per combatre i prevenir la violència a dins i fora les aules, a les 19:00 hores del passat dijous, 28 de novembre, va començar l'última sessió plenària de l'any 2019, per a tractar tots els punts i mocions de l'ordre del dia; l'aprovació dels pressupostos per al 2020, la incorporació de la regidora del Grup Municipal PSC-CP, Cristina Pérez Gómez, com a substituta de l'exregidora Carme Sanz, i la renúncia de la regidora d'Economia i de Serveis Municipals, Miriam Portillo, del Grup Municipal d'ERC-AM com a punts forts de la sessió.

Punts de l'ordre del dia

La jornada va començar amb l'aprovació de la sessió del ple del 30 d'octubre, sent aprovada per unanimitat, a l'igual que la presa de possessió del càrrec de la regidora pel Grup PSC-CP, Cristina Pérez Gómez.

L'aprovació del pressupost per a l'exercici 2020, un dels punts forts del dia, va ser aprovat per majoria —amb l'abstenció del Grup Primàries i, en contra, els Grups PSC-CP i Ciutadans—.

Un pressupost que puja a 17.457.549,77 euros, amb un increment del 2,34% davant l'actual pressupost de l'anterior govern socialista, on tots els grups de l'oposició es van posar d'acord en el fet de la manca de temps per al seu estudi, ja que només van disposar de 15 dies. El PSC va remarcar que estaven decebuts per la falta de definició sobre la línia a seguir del nou govern, la semblança amb l'anterior pressupost que a l'anterior legislatura tant ERC com els altres partits havien criticat, la pujada d'ingressos sobre la plusvàlua i els impostos a les escoles bressol i a la retallada en via pública; fet que va provocar una petita tensió entre el grup socialista i el grup de govern, qui va al·legar que eren «uns pressuposts socials, ecologistes i sostenibles».

Sobre el punt de modificació de crèdits núm. 8, referent a la compensació de dues partides pressupostàries a favor de nova maquinària per a la neteja viària i nou equipament de serveis informàtics, també va ser aprovat per majoria.

Aprovats per unanimitat els punts sobre el text refós del pla especial de les zones afectades per un esdeveniment de subsidència [la falla] en el terme municipal de Palau-solità i Plegamans; la modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal —POUM— de les zones incloses a l'illa delimitada pels carrers Mercaders, Santa Margarida de Boada Vell, av. Camí Reial, ronda Boada Vell i carrer Metal·lúrgia —punt aplaçat al ple anterior per la falta d'un informe de qualificació 7A/7B—; la modificació del projecte de xarxa de clavegueram a Can Clapés; la sol·licitud de la comunitat de propietaris de l'avinguda Diagonal núm. 5 de Palau-solità i Plegamans de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres liquidat amb motiu de la rehabilitació de façana i instal·lació d'un sistema per a la millora energètica de l'edifici; el nomenament de la regidora Eva Soler com a representant en el Consorci per a la Normalització Lingüística; la modificació dels regidors i regidores designats en el Consell Municipal de Salut; el nomenament dels representants en el Consell Municipal de Salut i en el Consell Municipal d'Esports.

Aprovat per unanimitat, a més, el punt sobre la renúncia al càrrec de la regidora del grup municipal d'ERC, Miriam Portillo, prèvia ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia.

Les mocions

De les 10 mocions presentades i incloses a l'ordre del dia, 1 va ser retirada, 1 va ser rebutjada i les altres 8 aprovades.

Retirada, la moció del Grup Primàries sobre la dotació al Ple de tota la seva significació, ja que es tornarà a redactar.

Rebutjada, la moció del Grup PSC-CP a favor del nou sector d'activitats econòmiques de Llevant i Can Planes i pel foment de més de 750 nous llocs de feina.

Aprovades, per unanimitat, la moció d'ERC i JxP, amb l'adhesió dels grups PSC i Primàries, i Ciutadans, adherits al Ple, de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la Unesco; les mocions del grup PSC amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat; la de fer front a l'estigma i la discriminació relacionats a l'epidèmia del VIH/sida; i la moció per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

Aprovades, per majoria, la moció del Grup Primàries per declarar la Monarquia no grata al municipi, amb l'adhesió ERC; les mocions del Grup municipal Ciutadans, per fer un estudi per a la col·locació d'un reductor de velocitat; i per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat; i la moció d'ERC i JxP, amb l'adhesió de Primàries, en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya.

A banda, es va aprovar per unanimitat la moció d'urgència presentada per l'equip de govern —ERC-AM i JxP—, i el grup Primàries, i a la que es va adherir el PSC, en directe, per donar suport al comunicat per a la Commemoració del Dia Internacional contra la violència envers les dones, celebrat el passat 25 de novembre.

  • ple ajuntament
  • política
  • notícies
  • palau-solità i plegamans
  • l'alzina

comparteix la notícia...