política

19-02-2020 #223

El primer Ple ordinari de l'any coincideix amb la primera diferència de vot de l'equip de govern arran de la moció d'urgència presentada pel Grup Municipal Primàries

alt
Els regidors, l'interventor i la secretària abans de començar la sessió.

El Ple ordinari del passat 30 de gener, que va començar amb una crida a la fi de la violència de gènere arran de l'última mort d'una dona a mans de la seva parella, i un agraïment a tots els equips de serveis locals per la feina feta durant i després del temporal Glòria, va transcórrer dins de la normalitat que el caracteritza, a banda d'alguna petita tensió entre alguns regidors prop del final de la sessió. El que sí que cal destacar és la diferència de vot entre els dos partits del govern. A la moció d'urgència que va presentar el grup Primàries respecte a la situació creada al parlament català el dilluns 27 de gener 2020, JxP va votar a favor, mentre que ERC va votar en contra —reflex del que va passar al Parlament de Catalunya—.

Els punts de l'ordre del dia

Els punts sobre les aprovacions de les actes de les sessions del ple del 28 de novembre i del 28 de desembre van quedar pendents per diferents esmenes del grup Primàries.

Punts aprovats per unanimitat:

 • la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de les zones incloses a l'illa delimitada pels carrers Mercaders, Santa Margarida de Boada Vell, av. Camí reial, ronda Boada Vell i carrer Metal·lúrgica
 • la liquidació definitiva de contribucions especials
 • la modificació inicial dels termes de la cessió d'ús sobre els espais de la Masia de Can Maiol, segons previsions contingudes en el document a subscriure entre l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Fundació Arqueològica Clos que modifica la cessió formalitzada en data 20 d'octubre de 1998, i sotmetre a informació pública el document esmentat pel termini de 20 dies, transcorreguts els quals, si no han estat presentades al·legacions, s'entendrà aprovada definitivament la modificació, autoritzant a l'Alcaldia per tal que formalitzi en document administratiu els termes de la cessió aprovats
 • la modificació del nomenament de vocal del Consell Municipal de Comunicació, per Cristina Pérez [PSC]
 • la modificació d'un representant de la corporació en òrgans col·legiats que siguin competència del ple i nomenar a Sergi Plaza [ERC]
 • el nomenament del representant de la corporació davant òrgan supramunicipal.

A més, la ratificació, per unanimitat, de la resolució de l'alcaldia de la pròrroga forçosa del contracte per a la prestació del Servei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i gestió de la deixalleria del municipi.

Les mocions presentades

De les 7 mocions presentades dins de la sessió ordinària, 6 van ser aprovades per majoria, i 1 rebutjada.

Mocions aprovades:

 • la moció dels grups municipals d'ERC-AM, JXPSIP-JUNTS i PRIMÀRIES, de rebuig a la resolució de la junta electoral central respecte el President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras
 • la dels grups municipals d'ERC-AM, JXPSIP-JUNTS i PRIMÀRIES, contra la sentència del TSJC al President de la Generalitat Quim Torra
 • la dels grups municipals d'ERC-AM, JXPSIP-JUNTS i PRIMÀRIES, en contra del decret digital
 • la del grup municipal PRIMÀRIES, amb l'adhesió dels grups municipals PSC-CP i CIUTADANS, per dotar al ple de tota la seva significació
 • la del grup municipal PSC-CP, per ampliar la demanda contra la Generalitat de Catalunya en relació al deute pendent amb les escoles bressol de Palau-solità i Plegamans i exigir el seu abonament
 • la del grup municipal PSC-CP, per a l'estudi i modificació de l'ordenança municipal de circulació per a la regulació dels patinets i altres vehicles elèctrics de mobilitat personal [VMP].

Rebutjada, la moció del grup municipal PSC-CP, en nom de la Plataforma en Defensa de la Salut Pública del Baix Vallès de rebuig de la llei de contractes de serveis a les persones, l'anomenada «Llei Aragonès».

Aquesta moció va ser presentada per Antoni López, portaveu de la Plataforma i, amb diferents arguments, ERC, JxP i Primàries van votar en contra, C's es va abstenir, mentre que l'únic grup que va votar a favor va ser el PSC.

Les propostes d'urgència

La moció d'urgència que va presentar el grup Primàries a debatre en el proper ple respecte a la situació creada al parlament català el dilluns 27 de gener 2020, i resumida a banda, va ser la sorpresa de la nit: per primera vegada, ERC i JxP van votar diferent.

Metre que JxP votava a favor, malgrat les petites discrepàncies en la redacció dels punts de la moció, ERC votava en contra. Jordi Plaza va al·legar que «les institucions s'han de respectar totes per igual, i no unes a costa de les altres», no es qüestió de «llençar-se als peus dels cavalls» .

Pregs i preguntes

Els passos de vianants de l'av. Catalunya, el nombre de tiquets venuts al Nadal per a la pista de gel i la seva recaptació, el projecte de la renovació de les pistes de petanca, i el permís i la seguretat de posar o no posar una pancarta van ser els temes més destacats.

 • ple ajuntament
 • política
 • notícies
 • palau-solità i plegamans
 • l'alzina

comparteix la notícia...