política

25-08-2019 #217

El Ple extraordinari del 27 de juny, obre el nou mandat 2019-2023 amb el nou organigrama del govern

alt
Govern i oposició al Ple Extraordinari per al nou mandat 2019-2023. [Foto: L'Alzina].

Dues setmanes després de la sessió d’investidura del nou alcalde, Oriol Lozano, es va celebrar el primer ple del mandat 2019-2023. En aquest Ple extraordinari es van assentar les bases que regiran les atribucions i les retribucions dels diferents grups municipals i regidories de govern, així com la composició de la comissió informativa, la comissió interàrees permanent, la junta de portaveus o la periodicitat del Ple, entre altres aspectes.

El Ple continuarà fent-se cada últim dijous de mes a les 19:00 h i mantindrà també la periodicitat de les comissions on van, generalment, els i les portaveus de cada grup municipal. A la sessió van quedar definits els portaveus de cada grup municipal: portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana: Jordi Plaza; el del PSC, Marc Sanabria; el portaveu de Junts per Palau: Jordi Pujol; Andrés Martínez substituirà Juan Martínez com a portaveu del grup municipal de Ciutadans, i Núria Solà exercirà d’única regidora i portaveu del grup de Primàries.

En aquest Ple també es va establir qui assistirà a cada Consell Municipal, quant cobrarà cada regidor que no tingui cap dedicació a l’Ajuntament per cadascuna de les assistències a aquests òrgans, sent similar a la que es cobrava anteriorment; també es van determinar les dedicacions exclusives: la de l’Alcalde, Oriol Lozano que cobrarà 3.29 2€ bruts/mes, per 14 pagues, i Laura Navarro, tercera tinenta d’alcaldia i regidora d’Empresa i Ocupació, Via Pública, Espais i Jardins, que cobrarà 2.765 € bruts/mes, també per 14 pagues. Els sous dels dos nous càrrecs de confiança del mandat, un gerent i un cap de comunicació, també es van determinar al ple.

Ordre del dia i votacions

Els 17 regidors i regidores presents al Ple Municipal van emetre els seus vots per aprovar o rebutjar els següents punts de l’ordre del dia:

 1. Periodicitat de les sessions del ple: aprovació per unanimitat.
 2. Creació i composició de la comissió informativa: aprovació per unanimitat.
 3. Delegacions del Ple en la Junta de Govern Local: aprovació per unanimitat.
 4. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de competència del Ple: aprovació per unanimitat.
 5. El Ple dóna coneixement de les resolucions d’Alcaldia sobre el nomenament de tinents/es d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, i les delegacions conferides per Alcaldia.
 6. El Ple dóna compte de la constitució dels diferents grups municipals i de la designació de portaveus.
 7. Creació comissió interàrees permanent: aprovació per unanimitat.
 8. El Ple dóna compte de la composició de la Junta de Portaveus.
 9. Establiment del règim de retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva, dedicació parcial, assistència als plens i òrgans col·legiats i dotació dels grups polítics: aprovació per unanimitat.
 10. Determinació del personal eventual conforme a l’article 304 i concordants del decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprovà el text refòs de la llei municipal i de règim local de Catalunya: aprovació dels dos càrrecs eventuals que donaran assessorament al govern municipal: un gerent i un cap de Comunicació.

Aprovat. Votacions: 10 vots a favor: ERC (6), JxPalau (3) i Primàries (1). 7 abstencions: PSC (5) i Cs (2).

 • ajuntament
 • política
 • notícies
 • palau-solità i plegamans
 • l'alzina

comparteix la notícia...