política

17-04-2020 #225

El Ple ordinari de març, primera sessió telemàtica pel confinament

alt
Connexió dels regidors al Ple telemàtic de març. [Foto: Ajuntament].

Davant l'estat d'alarma per la covid-19, el Ple Municipal del mes de març es va celebrar el passat dilluns 30 de març —i no el dijous 26, que és quan tocava— i, per primera vegada, es va fer telemàticament. Només l'Alcalde, Oriol Lozano, i la Secretària de l'Ajuntament, hi van assistir de manera presencial a la sessió des del Saló de Plens, seguint totes les normes de seguretat, mentre que la resta de regidors i regidores ho van fer virtualment per vídeo conferència.

Una cinquantena de persones vam seguir la sessió plenària en directe pel canal de YouTube oficial de l'Ajuntament.

Amb un ordre del dia simplificat degut a la situació actual, la sessió va començar amb unes paraules de l'alcalde Lozano per mostrar el condol a les famílies afectades per la covid-19, i va agrair a tots els treballadors i tècnics de l'ajuntament la feina feta arran d'aquesta crisi sanitària. A més, va elogiar la tasca que estan realitzant els sanitaris, els serveis de neteja i residus, les farmàcies i els voluntaris. Lozano va afegir que, si la sessió s'allargava més del compte, es faria una parada tècnica per homenatjar tots els sanitaris com s'està fent cada dia des del començament d'aquesta crisi. Posteriorment, tots els regidors, un per un, es van sumar a aquests agraïments i reconeixements.

Punts de l'ordre del dia

 • Aprovat, per unanimitat, i per videoconferència, l'acta de la sessió del ple del 27 de febrer
 • Aprovat per majoria, la modificació de crèdit núm. 4. Aquesta modificació determina que:
  • augment de la partida de reparació i manteniment de les vies públiques, i disminució de la partida d'arranjament i millora de les vies, en 200.000 euros
  • augment de la partida de premsa i revistes, i disminució de la partida de l'equipament de la biblioteca, en 1.100 euros
  • augment de la partida de la millora de la xarxa d'aigua potable, i disminució de la partida de senyalització de la via pública, en 75.000 euros, d'una banda
  • augment de la partida de la millora de la xarxa d'aigua potable per un augment d'ingressos per transferències d'empreses privades, en 61.869,77 euros
  • traspàs de la partida de la construcció de les pistes de petanca a la partida de la millora de les instal·lacions esportives de Can Falguera, per un total de 173.000 euros
  • traspàs entre partides de socialització de llibres, per error el pressupost, per un import de 50.000 euros

Tots el grups van aprovar el punt, a excepció dels regidors dels PSC, que es van abstenir.

 • Es va donar compte de la liquidació del pressupost 2019, de l'informe d'intervenció trimestral respecte del pagament de factures quart trimestre 2019, i de les resolucions emeses per l'alcaldia i acords de la junta de govern local des de l'última sessió plenària.
 • A més, es va donar coneixement de la resolució d'alcaldia de declarar l'emergència de les actuacions necessàries a conseqüència de les destrosses ocasionades a la vila pel temporal Gloria.
 • També es va donar coneixement de la resolució d'Alcaldia d'adhesió al «Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus» subscrit per les associacions municipals ACM, FMC i AMC.

Propostes d'urgència

Aprovades, per unanimitat, l'entrada de la proposta d'urgència sobre les mesures econòmiques preses per combatre la crisi de la Covid-19 i de la proposta d'urgència presentada per destinar 300.000 euros del superàvit del pressupost municipal de 2019 per ajudar les famílies més vulnerables.

Dels 300.000 euros, 220.000 per ajuts d'urgència; 15.000 euros per serveis d'habitatge; 15.000 euros per aliments i productes de primera necessitat; i 10.000 euros en material i equips de protecció COVID-19.

Els altres 40.000 euros restants, destinats a l'augment de retribucions laborals de personal temporal de serveis socials i la seguretat social del personal dels serveis socials.

 • covid ple
 • política
 • notícies
 • palau-solità i plegamans
 • l'alzina

comparteix la notícia...