economia

17-04-2020 #225

Noves mesures per l'afectació a les hipoteques de la COVID-19

Qui pot demanar la moratòria?

Es poden acollir a aquesta moratòria els deutors [i els seus avaladors] que, a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, es trobin en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos en l'article 9 del Reial decret llei 8/2020.

Com s'ha de demanar

Cal acreditar davant l'entitat bancària que us trobeu en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos en el Reial decret. Per fer-ho cal presentar una sèrie de documents que es detallen a l'article 11 del Reial decret llei.

Un cop feta la sol·licitud a l'entitat bancària, la moratòria s'ha de fer efectiva en el termini màxim de 15 dies.

Quins efectes té?

Comporta la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat en la moratòria. Durant aquest període, l'entitat bancària no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren [amortització de capital o pagament d'interessos]. Tampoc no es podran aplicar interessos de demora [és a dir, pel fet de deixar de pagar les quotes].

  • covid mesures
  • economia
  • notícies
  • palau-solità i plegamans
  • l'alzina

comparteix la notícia...