economia

17-04-2020 #225

L'Ajuntament adopta mesures econòmiques per fer front a l'impacte de la crisi generada per la COVID-19

En relació a l'activitat comercial

 • Taxa de residus comercials: El cobrament de la taxa s'ajustarà al període d'activitat real i efectiva per part dels comerços i per tant es tindrà en compte el període d'inactivitat durant el temps que es mantingui l'estat d'alarma.
 • Taxa del mercat setmanal: El cobrament de la taxa s'ajustarà al període d'activitat real i efectiva per part dels paradistes i per tant es tindrà en compte el període d'inactivitat durant el temps que es mantingui l'estat d'alarma.
 • Taxa d'ocupació de terrenys públics amb finalitat lucrativa: els titulars de llicencies d'ocupació de la via pública [terrasses]: El cobrament de la taxa s'ajustarà al període d'ocupació de la via pública real i efectiva per part dels comerços i per tant es tindrà en compte el període d'inactivitat durant el temps que es mantingui l'estat d'alarma.
 • En relació a determinades taxes i/o impostos modificaran les dates de cobrament del calendari fiscal inicialment previst pel 2020 .
 • Línia d'ajuts d'urgència: Inclusió dels autònoms en les bases, i que per tant puguin sol·licitar aquestes ajudes en cas de necessitat urgent.
 • Microcrèdits: Línia d'ajuts per garantir la supervivència de la petita i mitjana empresa del municipi que han estat afectades per la reducció de l'activitat econòmica.

En relació als impostos i taxes de caràcter general

 • Es modificaran les dates de cobrament del calendari fiscal inicialment previst pel 2020.

En relació a les empreses que presten serveis a l'Ajuntament

 • Avançament en el pagament de factures: escurçament del període de pagament a autònoms i pimes per tal de dotar-los de liquiditat [pagament setmanal o en un període de 10 dies].
 • Indemnització econòmica a empreses que presten serveis a l'Ajuntament i tenen contractes suspesos per força major.

En relació a les famílies

 • Respecte les taxes de caràcter educatiu, cultural, social, esportiu o econòmic derivades de serveis que no es prestin durant la vigència de l'estat d'alarma, l'Ajuntament s'ajustarà a aquesta circumstància d'acord amb el previst legalment.
 • Taxa escoles bressol: es cobrarà l'import de febrer, i pel que respecta el mes de març només es cobrarà la part corresponent dels dies que s'ha prestat el servei.
 • Taxa escola de música: el mes de març només es cobrarà la part corresponent dels dies que s'ha prestat el servei.
 • Línia d'ajuts d'urgència de serveis socials: recordar que existeix aquest recurs en casos de necessitat.
 • Quotes de la llar: Aquestes quotes quedaran, de moment, intactes.
 • covid mesures
 • economia
 • notícies
 • palau-solità i plegamans
 • l'alzina

comparteix la notícia...