economia

14-05-2020 #226

Estimació de l'impacte inicial d'un mes de confinament sobre el VAB a Catalunya, segons un informe realitzat per PIMEC

alt
Reducció del VAB en el primer mes de confinament. [Font: PIMEC].

«El VAB [valor afegit brut] generat per l'economia catalana durant el mes de confinament des del 14 de març fins al 14 d'abril ha experimentat una caiguda estimada del 53% respecte a la mitjana mensual enregistrada l'any 2019. Aquesta caiguda és equivalent a un 4,4% del VAB anual. Operant amb els supòsits més pessimistes, la caiguda s'enfila fins al 5,5% del VAB anual de l'economia catalana».

Això és el que es desprèn d'un informe que ha preparat PIMEC presentat el 14 d'abril, intentant realitzar una estimació de l'impacte del COVID-19 sobre una variable macroeconòmica que és clau per prendre el pols de la conjuntura: el VAB, que recull la part d'oferta de l'economia.

En aquest document, PIMEC centra l'atenció exclusivament en allò que creuen que ha passat en el VAB català durant pràcticament un mes exacte de confinament.

La metodologia utilitzada per a l'estimació sobre com ha variat el PIB durant el mes de confinament s'efectua des de la perspectiva econòmica de l'oferta, descansant en l'economia catalana i, concretament, en les dades del VAB corresponents a la darrera estimació, dividia en 10 sectors d'activitats, que n'ha publicat l'Idescat [Institut d'Estadística de Catalunya].

Els resultats obtinguts en aquest exercici d'impacte inicial, PIMEC els valora com a conservadors o mesurats. La realitat, només els registres estadístics ens la desvetllaran.

Per aquest fet, han fet dues estimacions: una que anomenen optimista i una altra que anomenen pessimista, calculada amb uns resultats d'entre el 20% i 30% pitjors del que han estimat en el càlcul optimista.

Aplicant diferents correctors a l'alça, en funció del grau d'incertesa de l'impacte que es calcula, a la primera quinzena, la possibilitat que l'impacte hagi estat més gran del que s'ha estimat és més alta perquè hi ha menys certesa respecte a l'activitat productiva real; a la segona quinzena hi ha més certesa perquè la prohibició de treballar per part de molts sectors estava molt delimitada.


Conclusió

El VAB català ha produït una reducció del 53,5% respecte a la mitjana mensual de l'any 2019. Aquesta reducció fou més gran en la segona quinzena [60,4%] que en la primera [46,6%]. En el supòsit més pessimista, la caiguda de l'activitat respecte a la mitjana mensual del 2019 la calculen en el 66,4%.

La reducció representa el 4,4% del VAB anual català [5,5% en la valoració més pessimista]. Per grans sectors, els que enregistren una pèrdua relativa més gran són la construcció [-85%] i els serveis [-53%, amb grans activitats perdedores com els grups Comerç, transport i hostaleria i Activitats artístiques, i altres serveis]. La indústria hauria caigut un 48% respecte a un mes normal de 2019.

La magnitud de l'impacte econòmic en un sol mes es pot considerar completament extraordinària. Caldrà fer-ne el seguiment de molt a prop, perquè a remolc d'un problema sanitari i humà de primer nivell, l'economia es pot veure arrossegada a uns canvis desconeguts fins ara. I lògicament amb una incidència directa i important sobre el teixit de pimes i autònoms de Catalunya.

  • covid pimec
  • economia
  • notícies
  • palau-solità i plegamans
  • l'alzina

comparteix la notícia...