economia

14-05-2020 #226

Impacte econòmic de l'estat d'alarma derivat de la crisi de la Covid-19 en les pimes i els autònoms de Catalunya

El passat 8 d'abril, PIMEC va presentar un informe sobre l'impacte econòmic de l'estat d'alarma derivat de la crisi de la Covid-19 en les pimes i els autònoms de Catalunya.

Des del començament de la crisi sanitària del Covid-19, «Pltv1EC» ve realitzant una anàlisi continuada del seu impacte econòmic i empresarial, a través de diferents informes elaborats sobre la base de diverses enquestes adreçades a petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya.


Les enquestes

La primera enquesta es va dur a terme entre els dies 5 i 10 de març passats i va recollir un total de 1.088 respostes. Aquesta enquesta perseguia els següents tres objectius:

 • Conèixer l'impacte que el Covid-19 estava tenint en el teixit de petites i mitjanes empreses i d'autònoms, tot abordant quin era el nivell de preocupació.
 • Aprofundir en com les pimes i els autònoms estaven afrontant aquesta situació.
 • Anticipar quin panorama preveien les petites i mitjanes empreses i els autònoms en els propers mesos.

Entre els dies 20 i 23 de març Pltv1EC va posar en marxa una segona enquesta adreçada a les pimes i els autònoms, amb la finalitat de donar continuïtat a la primera amb un doble objectiu:

 • Avaluar la incidència que l'estat d'alarma, la crisi sanitària i, en particular, les mesures preses estan tenint en l'activitat econòmica i empresarial.
 • Conèixer les mesures que s'han pres o es té previst prendre per part de les empreses i els autònoms.

Després de l'anunci del govern espanyol de l'ampliació i l'enduriment de les mesures de l'estat d'alarma a tot el territori, via el Reial Decret­ Llei 10/2020, de 29 de març, PIMEC va endegar, entre el 2 i el 4 d'abril, una tercera enquesta dirigida a pimes i autònoms, per tal de:

 • Fer seguiment de l'impacte econòmic de la crisi sanitària.
 • Conèixer les accions que s'han pres o es té previst prendre per part de les empreses i els autònoms, així com la incidència que les mesures governamentals estan tenint o tindran sobre aquests col·lectius.

Aquesta tercera enquesta s'ha basat en un qüestionari comú i ha permès recollir un total de 1.563 respostes, que faciliten una segmentació sectorial, territorial i per dimensió d'empresa, amb un marge d'error del 2,7%, i amb un interval de confiança del 95%.


Resultats obtinguts derivats de les enquestes

 • La totalitat de les petites i mitjanes empreses i autònoms de Catalunya està patint algun tipus d'afectació derivada de l'epidèmia del Covid-19, tot intensificant-se la davallada d'activitat i la caiguda de vendes.
 • Un 93,6% de les empreses i autònoms està patint una contracció en les vendes o una anul·lació de reserves, mentre que un 46,5% manifesta que en aquests moments no té activitat.
 • Un 54,0% de les pimes i autònoms està registrant un escanyament en l'aprovisionament de materials i components, especialment dels interiors, alhora que un 37,6% indica tenir perill de ruptura d'estocs.
 • Un 76,7% de les empreses i autònoms manifesta experimentar tensions de tresoreria.
 • Un 38,9% de les pimes i autònoms pateix un augment de baixes laborals.
 • Un 66,4% de les empreses i autònoms ha posat en marxa mesures de teletreball, un 47,8% apunta que ha canviat els torns de treball o de vacances, i un 54,1% ha tancat algun establiment.
 • Un 43,2% de les pimes i autònoms ha realitzat un expedient de regulació temporal d'ocupació [ERTO], i un altre 15,0% té previst presentar-lo tot i que encara no ho ha fet.
 • Dues de cada tres empreses i autònoms que han de compensar el permís retribuït recuperable que el govern espanyol ha posat en marxa amb efectes 30 de març i fins al 9 d'abril de 2020 consideren que no ho podran fer en el termini establert.
 • Un 54,3% de les empreses i autònoms s'ha acollit o pensa acollir-se a línies de finançament addicional extraordinàries, sobretot les relatives a ICO.
 • Un 97,4% dels autònoms creu que no són suficients les mesures anunciades per a ells.

Estimació de l'impacte macroeconòmic

A partir de les dades recopilades amb l'enquesta realitzada i, molt especialment, de les dades relatives a l'evolució de les vendes o de les reserves i sobre la base de la informació estadística recollida a l'«Anuari de la PltvlEC catalana 2019 - Resultats econòmics i financers: 2013-2017 [PIMEC, 2019]», es pot estimar que l'impacte macroeconòmic provocat per l'estat d'alarma derivat de la crisi del Covid-19 sobre les petites i mitjanes empreses i autònoms dels sectors de mercat de l'economia catalana és el següent:

 • En aquests moments, el volum diari d'ingressos d'explotació que estan generant les pimes i autònoms és d'uns 400-500 milions d'euros. Això significa un 17-21% del que es generaria en una situació que es pot qualificar de «normal» en els darrers anys, per la qual cosa s'estima que la baixada d'ingressos generats se situa en un 79-83% del total.
 • El confinament d'aquestes 3 setmanes fins al 25 d'abril, en les circumstàncies actuals, provocarà que les pimes i autònoms deixin de generar un volum d'ingressos d'explotació que s'estima entre 32.000-34.000 milions d'euros.
 • covid pimec
 • economia
 • notícies
 • palau-solità i plegamans
 • l'alzina

comparteix la notícia...