d'interès | contacte

Les opinions expressades als articles corresponen exclusivament al criteri i a la responsabilitat dels autors
Direcció i Coordinació
Josep M. Pasadas
Redacció i Col·laboració
Josep M. Pasadas
Abel García
Disseny, Maquetació i Edició
JPS DISSENY
Grafisme & Comunicació
Telèfon
+34 607 753 459
Correu electrònic
info@alzinapalau.cat
Web
www.alzinapalau.cat
@AlzinaPalau
A la secció «opinió», els textos, els quals agraïm per endavant, hauran d'arribar picats, enviats per e-mail i hauran de tenir una extensió màxima de 15 línies. Es imprescindible que arribin signats amb nom, cognoms, direcció i telèfon. No publicarem escrits que estiguin signats amb pseudònim o inicials.

d'interès | farmàcies de guàrdia

alt

d'interès | telèfons

Ambulàncies [TSC]
061
Ajuntament
93 864 80 56
Jutjat de Pau
93 864 56 63
Mossos d’esquadra [Santa Perpètua]
93 581 77 00
Mossos Trànsit
088
Protecció civil
93 864 96 96
Aigües Cassa
93 715 57 00
Autobusos Sagalès
93 593 13 00
Biblioteca municipal
93 864 41 77
Bombers Generalitat
085
CAP Palau
93 864 98 98
[Consulta mèdica]
93 728 44 44
CAP Santa Perpetua [urgències mèdiques]
93 560 06 11
Camp de futbol
93 864 90 07
Cementiri municipal
93 864 80 56
Cementiri Parròquia
93 864 82 00
Creu Roja [Caldes]
93 865 35 35
Deixalleria Municipal
93 864 37 89
Taxi Caparròs
617 378 035
Radio Taxi
93 864 90 35
[Palau-Mollet]
93 593 74 01

Escoles

Escola bressol El Sol
93 864 96 74
Escola bressol Patufet
93 864 58 53
Escola Marinada
93 864 88 53
Escola Mpal. Adults
93 864 04 90
Escola Mpal. Música
93 864 98 32
CEIP Can Cladellas
93 864 47 10
CEIP Can Periquet
93 864 35 29
CEIP Palau
93 864 51 59
CEIP Folch i Torres
93 864 88 85
IES Can Periquet
93 864 35 29
IES Marinada
93 864 98 92
IES R. Casas i Carbó
93 864 95 95

Farmàcies

Beatote
94 864 80 47
Can Cortès
93 864 00 46
Cunillera
93 864 98 30
Muntada
93 864 96 80
Diana Lagarda
93 864 48 96