informació i notes legals

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara ALZINAPALAU.CAT com un lloc web comercial gestionat per:

• Nom Comercial: JPS DISSENY
• Denominació Social: JOSEP M PASADAS
• CIF: 33899884-T
• Domicili Social: C/ CINCA, 58 • 08030 BCN
• Telèfon: +34 607753459
• E-mail: admin@jpsdisseny.cat

Responsabilitat

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

JPS DISSENY s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual s'efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, JPS DISSENY es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de JPS DISSENY.

Política anti-spam

JPS DISSENY es declara completament en contra de l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades ia qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com «spam», així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, JPS DISSENY garanteix a l'usuari a que sota cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. ALZINAPALAU.CAT implementa com contramesura a aquesta pràctiques una llista de correu de tipus double opt-in que necessita la confirmació explicita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com direcció de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.

En el cas que tot i així un usuari rebi comunicacions d'aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació.

A més, l'usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per comunicar el que havia passat com per sol·licitar l'eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

El lloc web ALZINAPALAU.CAT, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de JPS DISSENY o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els drets reservats. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de JPS DISSENY, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor, segons disposició a la Llei de la Propietat Intel·lectual.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a JPS DISSENY i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, JPS DISSENY compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el formulari de contacte que es manté en el lloc web.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació catalana, a la qual se sotmeten expressament les parts.

© JPS DISSENY | 2020